728 x 90

خروش آذر,شانزده آذر,

دستگیری شماری از دختران دانشجو در مقابل دانشگاه تهران

-

تجمع دانشجویان دانشکاه تهران - آرشیو
تجمع دانشجویان دانشکاه تهران - آرشیو
تهران – امروز 16آذرماه حوالی ساعت 14 مزدوران بسیجی مستقر در مقابل دانشگاه تهران، جهت جلوگیری از ورود تعدادی از دختران دانشجو که از سایر دانشگاهها برای شرکت در مراسم بزرگداشت روز 16آذر قصد ورود به دانشگاه تهران را داشتند به بهانه بدحجابی دستگیر و با ماشین ون به محل نامعلومی منتقل کردند.
مأموران سرکوبگر رژیم در هراس از گسترش موج اعتراض دانشجویان در تلاشند کوچکترین حرکتی را سرکوب کنند. اما دانشجویان دانشگاههای مختلف امروز با برگزاری تجمعهای اعتراضی تودهنی محکمی با عوامل رژیم زدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/90d888f0-b439-4825-9d53-0d107ad45f08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات