728 x 90

-

کودکان، قربانیان مین در مناطق جنگی

-

کودکان در مناطق مرزی قربانیان مین
کودکان در مناطق مرزی قربانیان مین
باگذشت بیش از 26سال از پایان جنگ ضدمیهنی خمینی، مناطق جنگی مین‌گذاری، هنوز هم پر از مین هستند و به‌طور مستمر شهروندان این مناطق به‌ویژه کودکان قربانی انفجار مینهای عمل نکرده می‌شوند.
بنا‌ به گزارش دریافتی، تنها در شهر پیرانشهر ٦٥ پرونده قربانیان مین در به‌اصطلاح فرمانداری رژیم بایگانی شده‌ و از سوی مقامات رژیم هیچ اقدامی برای حمایت از این قربانیان انجام نگرفته است.
رژیم آخوندی پس از گذشت 26سال هنوز اقدام جدی برای مقابله با این معضل مناطق جنگی نکرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات