728 x 90

اخبار اعتراضي,

گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) خشونت علیه زنان را رد می‌کند

-

مادر ستار بهشتی
مادر ستار بهشتی
بنا‌ به گزارش دریافتی، مادر ستار بهشتی، گوهر عشقی، به‌مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» با عکسی اعتراضی با مجموعه تصاویر «نه به خشونت علیه زنان» همراه شده است.
در این روز زنان در تمام دنیا، با شیوه‌های گوناگون، مخالفت‌شان را با خشونت نشان می‌دهند.

رژیم آخوندی در خشونت علیه زنان و در زن‌ستیزی گوی سبقت را از همه رژیمهای ارتجاعی و دیکتاتوری جهان ربوده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات