728 x 90

سرکوب زنان,

زنان کارتن خواب

-

کارتن خواب ها
کارتن خواب ها
در حاکمیت آخوندهای دزد و چپاولگر، پدیده کارتن خوابی، روز به روز در حال گسترش است و دردناکتر این‌که در تهران که به گفته شهردار جنایتکارآن قالیباف 15000 کارتن خواب وجود دارد، 20 تا 25 درصد آنان از زنان هستند که بسیاری از آنان همراه با کودک و یا کودکانشان بدون هیچ سرپناهی در محلات فقیر نشین شهرتهران مانند دروازه غار، میدان شوش در حاشیه خیابانها و یا درپارک ها و یا خرابه ها زندگی می‌کنند.
مدتی پیش یک سایت حکومتی نوشته بود «کارتن خواب هایی که خیلی‌هایشان نه بی‌سواد هستند و نه بزهکار. فقط از بد زمانه به زندگی کارتن خوابی تن داده‌اند. در میان کارتن خوابها هم مترجم دیده می‌شود، هم فارغ‌التحصیل دانشگاهی و هم کارشناس ارشد ادبیات».
به گفته معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران میانگین سن زنان کارتن خواب به 17 و18سال کاهش یافته است. و به گفته رئیس کمسیون سلامت و محیط زیست شهرداری رژیم در تهران ”زنان کارتن خواب به‌خصوص درفصل سرما از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند“.
قالیباف که مدتی قبل اعتراف کرده بود که در سرکشی‌اش به کارتن خوابها متوجه شده که برخی از آنها مترجم چندین کتاب هستند، برخی نیز فارغ‌التحصیل دانشگاهها هستند، اخیراً از کارتن خوابی به‌عنوان یکی از ”جرایم خرد“ یاد می‌کند ومی‌گوید دولت به‌دلیل مشغله کاری نمی‌تواند به چنین جرایم خردی رسیدگی کند. !
هم اکنون تهران تبدیل به محل کارتن خوابهایی شده که از سایر استانهای ایران به تهران مهاجرت می‌کنند.
روزنامه حکومتی آفتاب یزد26مرداد 93 عکس اول روزنامه خود را به «‌کوچکترین کودک کارتن خواب و مادرش» اختصاص داده است. به‌نوشته این روزنامه، معین که اکنون به‌عنوان کوچک‌ترین کارتن خواب تهران از او نامبرده می‌شود از ابتدای تولد تا‌کنون که پنج ماه دارد به همراه مادر و پدرش در بی‌خانمانی سر کرده است.
مشکلات زنان کارتن خواب به همراه کودکشان با شروع فصل سرما و نزدیک به زمستان مضاعف می‌شود که عمدتاً به‌دلیل فقر، اختلافات و مشکلات خانوادگی ناگزیر به کارتن خوابی شده‌اند و با آغاز فصل سرما خطرات بسیاری سلامتی و جان آنها را تهدید می‌کند.
مسائل بهداشتی و امکان شیوع بیماریهای مسری و پرخطر نیز در کمین این زنان محروم نشسته است و غالب آنان از یکی از بیماریهای عفونی و مسری مانند سل، HIV +، هپاتیت و زخمها و بیماریهای پوستی رنج می‌برند.
زنان کارتن خواب بعضاً در خیابان به دنیا آمده‌اند و در خیابان زندگی کرده‌اند و به قول یکی ازآ نان که اعدام شد ویکی از بیشماران قربانی حاکمیت ننگین آخوندها، پدرش باران بود و مادرش سنگ و به‌دلیل فقر و ناداری مجبور به زندگی در خیابانها شده بود.
پدیده شوم کارتن خوابی، به‌خصوص زنان، در کنار چپاول و غارت سردمداران رژیم، محصول فساد افسارگسیخته آنان نیز هست که زنان بی‌پناه میهنمان را این چنین در معرض انواع آسیبها و خطرات دیگر اجتماعی قرار می‌دهد.
تا زمانی که این حاکمیت وجود دارد باید که درانتظار گسترش چنین آسیبهای دردناکی هم بود. محصول بلافصل افزایش دایمی ارتش بیکاران و گرسنه‌گان آسیبهایی نظیر کارتن خوابی و اعتیاد و... است و بی‌تردید زمانی این آسیبها ریشه کن می‌شود که ریشه نظام غارتگر و ضد‌مردمی آخوندی توسط مردم و مقاومت مردم ایران از بیخ و بن کنده شود.