728 x 90

اعدام دسته جمعي,

وصیتنامه ریحانه جباری با صدای خودش

-

ریحانه جباری
ریحانه جباری
ریحانه جباری در وصیت نامه‌ خود خطاب به مادرش که 12فروردین امسال با صدای خودش از زندان بیرون فرستاده و روی اینترنت گذاشته شده گوشه‌یی از جنایتها و رذالتهای دژخیمان خامنه‌ای را افشا کرد.
براي دانلود کليپ کليک کنيد