728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

درگیری دانشجویان با چند بسیجی مزدور در شهرک غرب تهران

-

شهرک غرب تهران
شهرک غرب تهران
تعدادی از دانشجویان روز چهارشنبه 9مهر در شهرک غرب تهران با چند بسیجی مزدور که به بهانه بدحجابی مزاحم چند دختر دانشجو شده بودند درگیر شدند و به زدوخورد پرداختند.