728 x 90

روابط ایران انگلیس,

واکنش آخوند صادق لاریجانی به سخنان دیوید کامرون

-

آخوند صادق لاریجانی
آخوند صادق لاریجانی
آخوند صادق لاریجانی سردژخیم قوه قضاییه رژیم نیز با تأخیر، در قبال سخنان دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان در مجمع عمومی ملل‌متحد واکنش نشان داد و گفت:
«کشوری که در تمام تواناییهای خود برای استعمار ملتها استفاده کرده و با ایجاد کارخانه فرقه‌سازی در کشورها برای استعمار خودش افزوده این‌چنین کشوری چگونه حق داره صحبت از حقوق‌بشر بکنه؟ همین امروز هم حامی بسیاری از کشورهای ضد حقوق‌بشری همین انگلیس هست این دوگانگی در رفتار آن‌قدر آشکار هست که امروز هیچ‌کسی از آنها نمی‌پذیره بحث ادعای حقوق‌بشر را و این کارنامه سیاه و نفرت انگیزی که از خودشون گذاشتن در طول سالها و قرنها به این زودی با این حرفها قابل تطهیر نیست».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ea5ce176-1185-42a9-8d9b-b62f9571580c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات