728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار کارگری,

اعتصاب کارگران شرکت خلیج فارس در اسلامشهر تهران

-

اسلامشهر تهران
اسلامشهر تهران
جمعی از کارگران شرکت خلیج فارس در اسلامشهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده اعتصاب کردند. این شرکت در میدان نماز در نزدیک اسلامشهر قرار دارد. اعتصاب این کارگران روز شنبه 22شهریور صورت گرفت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات