728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار دانشجویی,

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد فارسان

-

اعتراضات کارگری و مردمی در فارسان - شهر كرد  - آرشيو
اعتراضات کارگری و مردمی در فارسان - شهر كرد - آرشيو
شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد فارسان روز شنبه 15شهریور در مقابل دفتر مرکزی این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان از این‌که به آنها اجازه انتخاب واحد در ترم جدید داده نشده خشمگین بودند.