728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

پلمپ کردن بند۳۵۰ اوین، وحشت دژخیمان از این کانون شورشی زندانیان سیاسی

-

زندان اوین
زندان اوین
پس از انتقال آخرین دستهٴ زندانیان سیاسی از بند 350 زندان اوین دژخیمان، این بند را که یکی از قدیمی‌ترین بندهای نگهداری زندانیان سیاسی طی سالهای اخیر محسوب می‌شد پلمپ کردند.

بند 350اوین، پس از یورش وحشیانه دژخیمان و ضرب و شتم زندان به کانون اعتراض و شورش تبدیل شد. رژیم ضدبشری آخوندی برای خاموش کردن این کانون شورشی مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی را اعدام کرد. غلامرضا خسروی از سازماندهندگان اعتراضات علیه حکومت آخوندی در بند350 اوین بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات