728 x 90

سانسور در ایران,

اعتراف به شکست رژیم در جنگ با ماهواره

-

جمع آوری تجیهزات دریافت از ماهواره-آرشیو
جمع آوری تجیهزات دریافت از ماهواره-آرشیو
مقابله مردم با سرکوب و سانسور رژیم و استقبال آنها از رسانه‌های ماهواره‌یی مجلس رژیم را ناگزیر کرده تا توسط مرکز پژوهشهای خود در این باره تحقیق و در این زمینه گزارشی تهیه کند.
بنا‌ به همین گزارش با وجود تلاش رژیم برای محدود کردن استفاده مردم از ماهواره این سیاست سانسور و ضد‌مردمی به شکست انجامیده و به تعبیر این مرکز ”هم‌چنان بخش قابل توجهی از نیاز رسانه‌یی مردم از طریق ماهواره‌ها تعیین می‌شود“
مرکز پزوهش‌های مجلس ارتجاع به روی آوردن مردم به استفاده از ماهواره اعتراف می‌کند اما به علت آن که حاکمیت سانسور، جعل، تحریف و دروغ توسط شبکه‌های تلویزیونی و تمامی دستگاه تبلیغاتی رژیم است اشاره نمی‌کند. واقعیت این است که مردم در دافعه از خبرهای دروغ، برنامه‌های ارتجاعی و مستهجن شبکه‌های تلویزیونی و سریالهای مهوع آن است که به کانالهای تلویزیونی ماهواره‌یی دیگر روی آورده‌اند. در این گزارش آمده است: ”مردم برای تأمین نیازهای فکری و خبری خود استفاده از شبکه‌های ماهواره‌یی را انتخاب کرده‌اند“
در همین گزارش همچنین اشاره می‌شود که سیاست سرکوب، سانسور و بگیر و ببند نیروهای سرکوبگر و قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌یی کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده است.
در همین گزارش به سیاست سانسور و سرکوب رژیم به‌عنوان سیاستهای سلبی اشاره می‌شود که «نه تنها به نتیجه مورد نظر ختم نشده است بلکه ولع استفاده از ماهواره را به دور دست‌ترین و بی‌امکانات‌ترین روستاها و حاشیه‌های شهر نیز کشانده است».
علی معبودی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران استان قزوین که اظهاراتش در خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم (10تیر) منعکس شده، با ابراز وحشت از تأثیر ماهواره‌ها در شکستن دیوار سانسور رژیم، استفاده از ماهواره توسط جوانان را موجب شستشوی مغزی آنان دانست و گفت ”ماهواره‌ها در ساخت برنامه‌هایشان طوری برنامه‌ریزی شده تا جوانان ایرانی نتوانند حق و باطل را تشخیص دهند“.
آش وحشت رژیم از ماهواره چنان شور است که آخوند حسن روحانی نیز 27اردیبهشت 93 با طعنه به باند ولی‌فقیه و وحشت آن از هر پدیده نو و در حالی که می‌کوشید خود را تافته‌یی جدا بافته جلوه دهد، گفت: «چرا این همه در تزلزل هستیم… فکر می‌کردیم اگر ویدئو وارد کشور شود، ایمان جوانان پر می‌زند، سالهای اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدئویی وارد کشور شود… دیدیم آمد و به همه خانه‌ها رخنه کرد و بر ایمان جوانان اثر منفی نگذاشت».
آخوند روحانی سپس به شکست رژیم در جنگ با ماهواره نیز اعتراف کرد و گفت: «بعدها غصه دیگری شروع شد که با ماهواره‌ها چه کنیم… آمدیم و در پشت بامها و بالکنها با آن مبارزه کردیم، اما تأثیری نداشت».
اظهارات روحانی، اعتراف صریح به شکست سیاست سانسور و قطع ارتباط مردم از دنیای بیکران ارتباطات و حاکی از شکست استراتژیک رژیم برای کشیدن دیواری به دور ایران و مردم ایران است.
آری، در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، روزگار دیکتاتورها سیاه است و تلاش مذبوحانهٴ آنها برای بستن چشمها، گوشها و دهانهای مردم، تنها رسوایی و مضحکه شدن خودشان و نیز تسریع روند نابودی‌شان را در پی دارد و استبداد قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0f72aece-0e3d-4e4a-b636-73c7769a218f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات