728 x 90

-

‌بحران آب در وضعیت قرمز

-

بحران آب
بحران آب
چیت‌چیان وزیر نیروی کابینه آخوند روحانی، وضعیت آب در شهرهای اصفهان، کرمان، تهران و شیراز را «‌نامطمئن» توصیف کرد.
حمیدرضا جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب رژیم نیز به وضعیت حاد آب آشامیدنی در نقاط مختلف اعتراف کرد و گفت: ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر در شهرهای اصفهان و کرمان در «‌وضعیت قرمز تأمین آب» قرار دارند.
خبرگزاری رویتر بحران آب در ایران تحت حاکمیت آخوندها را یک بحران امنیتی که توصیف کرده که مفهوم آن، انفجار اجتماعی به‌خاطر بحران آب است.
گری لوئیس هماهنگ‌کننده سازمان ملل‌متحد در ایران گفت: کمبود آب یک چالش امنیتی شدید در ایران امروز محسوب می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fc044540-a436-4731-bc2d-a06782706f46"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات