728 x 90

اعدام دسته جمعي,

اعدام جنایتکارانه ۱۰ زندانی در بیرجند در ماه مبارک رمضان

-

اعدام
اعدام
رژیم ضدبشری آخوندی 10زندانی از جمله 4زن را در زندان مرکزی بیرجند بدار آویخت.
4زندانی مرد و 4زندانی زن یکشنبه شب 29تیر و 2 زندانی دوشنبه شب 30تیر توسط دژخیمان آخوندی اعدام شدند.
رژیم جنایت‌پیشه آخوندی با این اعدامهای جمعی سبعانه در ماه مبارک رمضان وحشت خود را از فضای انفجاری جامعه و خیزشهای مردمی نشان می‌دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/40258adf-2787-432f-851b-acacd5a68a28"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات