728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار کارگری,

اعتراض جمعی از کارگران نیروگاه فردیس کرج

-

شهرکرج
شهرکرج
جمعی از کارگران نیروگاه فردیس کرج روز سه‌شنبه 24تیر 93 در اعتراض به پایین بودن حقوق خود و همچنین تأخیر در پرداخت حق بیمه دست به تجمع زدند. آنها با امضای نامه جمعی، اعتراض خود را ابراز کردند. بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی مزدوران رژیم در این نیروگاه روز پنجشنبه 26تیر، امضا‌کنندگان این نامه اعتراضی را از نیروگاه اخراج کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7715c6aa-3d19-4902-bc9d-4a236c1c9e08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات