728 x 90

-

مؤسسه «گلوب اسکن» : رژیم ایران منفی‌ترین تأثیر را بر افکار عمومی جهان داشته است

-

مجلس رژیم ایران
مجلس رژیم ایران
بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه «گلوب اسکن» از مردم 24کشور جهان صورت گرفته است، رژیم ایران منفی‌ترین تأثیر را بر افکار عمومی جهانیان داشته است.
به گزارش این مؤسسه بین سالهای 2013 و 2014 از 24هزار و 542هزار تن خواسته شده بود تا از لحاظ میزان تأثیرگذاری به 16کشور جهان امتیاز مثبت یا منفی بدهند. در میان این 16کشور، رژیم ایران با کسب 60درصد رأی منفی نخستین رژیم از نظر داشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی معرفی شد. پس از رژیم ایران کره شمالی قرار دارد. روسیه نیز در ردیف منفی‌ترینها ذکر شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات