728 x 90

زندانیان سیاسی,

وضعیت جسمی زندانی سیاسی حمید منافی به وخامت گرائید

-

بند 209 زندان اوین-آرشیو
بند 209 زندان اوین-آرشیو
زندانی سیاسی حمید منافی در پی تشدید بیماری و احساس درد در ناحیه قفسه سینه به بهداری زندان اوین انتقال یافت. حمید منافی که از بازداشت‌شدگان روز جهانی زبان مادری می‌باشد، در بند 209 زندان اوین تحت بازداشت وزارت اطلاعات است.
چهار زندانی دیگر که هم پرونده حمید منافی می‌باشند، به نامهای «اکبر آزاد»، «علیرضا فرشی»، «محمود اجاقلو» و «بهنام شیخی» در زندان اوین زندانی هستند.
لازم به ذکر است همسر زندانی سیاسی حمید منافی طی روزهای گذشته توسط رجبی جنایتکار بازپرس پرونده تهدید به بازداشت شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a6f7bc0f-8906-48d3-ab4d-8c49201aa2b0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات