728 x 90

مظهر اخلاق انقلابی، گذشت، فداکاری، فروتنی و احساس مسئولیت

مجاهد شهید علی باکری
مجاهد شهید علی باکری
سردار شهید خلق، موسی خیابانی، در توصیف ویژگی‌های مجاهد شهید علی باکری می‌گوید: «... برادر شهیدمان علی باکری... برای ما مظهر اخلاق انقلابی بود و یک فرد تشکیلاتی حل شده در انقلاب و تشکیلات بود... او مظهر احساس مسئولیت بود... سعی می‌کرد از لحظه‌های وقت و زندگی‌اش در پیشبرد اهداف سازمان استفاده کند. همیشه از مسائلی که پیش می‌آمد به ما درسها و آموزشهایی می‌داد. این ویژگی را آنهایی هم که در زندان با او بودند، به یاد دارند. چنان‌چه گفتم، بهروز (مجاهد شهید علی باکری) مظهر اخلاق انقلابی، گذشت، فداکاری، فروتنی و احساس مسئولیت بود»...
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3ab22b63-e68f-4a8b-a49c-fff967f72feb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات