728 x 90

دستگيرى,

دستگیری ۱۰۰نفر از جوانان شهر قم

-

قم
قم
معاون سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان قم از دستگیری 100نفر از جوانان شهر قم خبر داد.
احمد صادقی در حالی‌که دستگیر ‌شدگان را با نام رژیم ساخته اراذل و اوباش می‌نامید در گفتگو با خبرگزاری مهر آخوندی (پنجشنبه 28فروردین) گفت: این طرح در جلساتی با حضور دادستانی قم برنامه‌ریزی شده و در یک عملیات به‌اصطلاح شبانه اجرا شده است.
به گفته این مزدور در این عملیات 50 خودرو و بالغ بر 300نفر از نیروهای سرکوبگر شرکت داشتند که تا چهار صبح به طول انجامیده است و تعداد 100نفر از جوانان شهر قم دستگیر شده‌اند.
وی تأکید کرد رژیم آخوندی قصد دارد چنین یورشهایی را حداقل هر ماه یک بار د‌ر یکی از مناطق شهر قم به اجرا در آورد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/683b5756-c449-477d-857d-e3ce30a17c82"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات