728 x 90

بودجه,

۱۰۰۰میلیارد تومان کسری دولت روحانی برای پرداخت یارانه

-

هیات دولت آخوند روحانی
هیات دولت آخوند روحانی
ورشکستگی اقتصادی رژیم آخوندی، کابینه آخوند روحانی را وادار کرده است در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تجدیدنظر کند.
خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن گزارشی در این باره نوشته است: "1000میلیارد تومان کسری دولت برای پرداخت یارانه 76 میلیون ایرانی. بودجه‌یی که نبودش باعث شده دولت هر ماه برای تأمین آن به زحمت بیفتد، از گوشه و کنار خبر می‌رسد کمپینهای مختلف ایجاد شده تا مردم از پر کردن فرم‌های خود اظهاری برای دریافت یارانه انصراف دهند».
هدف اصلی کابینه آخوند روحانی، کاهش دریافت کنندگان یارانه نقدی به نصف یا یک سوم است، تا بلکه بتواند مقداری از کمبودهای بودجه خود را حل کند.