728 x 90

بحران اقتصادى,

پیام روحانی: خوردن زهر اتمی تا آخرین قطره!

-

آخوند حسن روحانی
آخوند حسن روحانی
حسن روحانی در پیام نوروزی خود، زهرخوران اتمی را «قدم بسیار مهمی» که سال گذشته برداشته شد توصیف نمود و تأکید کرد که «این مسیر ادامه خواهد یافت و در سال جاری امیدواریم بتوانیم به توافق نهایی دست‌یابیم».

رئیس‌جمهور دیکتاتوری ولایت‌فقیه، در دروغ و دجالگری روی دست خود ولی‌فقیه بلند شد و برخلاف او که در پیام نوروزی به شکست اقتصادی رژیم اعتراف کرد، مدعی شد که دولتش در مهار تورم موفقیت داشته است.
آخوند روحانی، در پیام خود از تهاجم به باند ولی‌فقیه نیز غفلت نکرد و آرزو نمود که «تهمت و افترا و دروغ و دشنام برای همیشه از فضای جامعه ما رخت بربندد».