728 x 90

محكوميتهاي جهاني رژيم,

اعتراض در پارلمان اتریش به اعدام زندانیان سیاسی در ایران

-

پارلمان اتریش
پارلمان اتریش
اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اتریش، پشت درهای بسته، جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران را به‌دلیل افزایش اعدامها به‌خصوص اعدام زندانیان سیاسی مورد حسابرسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویتر ظریف در این دیدار مدعی شده بود اعدام زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد.
به گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۳ بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن و در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز ۴۰ تن در ایران اعدام شده‌اند. این سازمان تأکید کرد در میان اعدام‌شدگان زندانیان سیاسی و اقلیتهای قومی نیز وجود داشتند.