728 x 90

-

اعدام مخفیانهٴ یک نوجوان و ۵ زندانی دیگر در زندان گوهردشت

-

اعدام در زندان گوهردشت کرج
اعدام در زندان گوهردشت کرج
بنا‌ به گزارش رسیده ۶ زندانی در زندان گوهردشت کرج به‌طور مخفیانه اعدام شدند. این اعدام جمعی روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه جاری صورت گرفت. یکی از اعدام شدگان به نام رضا گنج‌لو هنگام دستگیری نوجوان بوده و تنها 16سال داشته و پس از گذراندن نزدیک به ۴ سال حبس در حالی که 20ساله بود، در زندان گوهردشت کرج حلق‌آویز شد. این ۶ زندانی از بندهای ۳، ۵ معروف به بند جوانان و سایر بندهای زندان گوهردشت بودند.

بنا‌ به همین گزارش روز سه‌شنبه ۶ اسفند ۸ نفر از زندانیان بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج جهت اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند، اجرای حکم ۲ نفر آنها به تعویق افتاد ولی ۶ نفر دیگر اعدام شدند. اخیراً بسیاری از اعدامهای جمعی که در زندانهای گوهردشت ، قزل‌حصار و زندان ورامین روی می‌دهد به‌صورت مخفیانه صورت می‌گیرد و قوه قضاییه حکومت دژخیمان خبر آنها را منتشر نمی‌کند.