728 x 90

مريم رجوي در نروژ92,

دیدار از مجسمه گونار سونستبی قهرمان بزرگ مقاومت ضدفاشیستی نروژ

-

 -
-
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در سفر به نروژ از مجسمه گونار سونستبی قهرمان ملی نروژ در مقاومت ضدفاشیستی علیه فاشیسم هیتلری که در خیابان کارل یوهان اسلو نصب شده است، دیدار کرد.

مجسمه گونار و دوچرخه‌اش در این مکان، همان لحظه‌یی را تجسم می‌بخشد که گونار برای نخستین بار مقاومت را انتخاب کرد. لحظه‌یی که او در همین خیابان از دوچرخه‌اش پیاده شد تا عبور گردانی از ارتش اشغالگر هیتلر را که در روز تعیین فرمانده و حاکم نظامی هیتلر، برای نمایش قدرت به سوی مجلس نروژ رژه می‌رفت، مشاهده کند.

گونار در همین لحظه با خودش گفت «من می‌میرم ولی این را تحمل نخواهم کرد» و از همانجا با دوچرخه‌اش نزد رفقای خود رفت و نخستین هسته مقاومت ضدفاشیستی را بنیان گذاشت.


خانم رجوی در سخنرانی خود در گردهمایی جوامع ایرانیان، با یادآوری دیدار خود با این قهرمان بزرگ نروژ گفت:
در سفری که چهار سال پیش به اسلو داشتم، با زنده یاد گونار سونستبی قهرمان ملی مقاومت نروژ علیه نازیها دیدار کردم در همان دیدار او از مقاومت مجاهدان آزادی تجلیل کرد و به من گفت مقاومت ایران همان کاری را کرده است که نیروهای مقاومت نروژ در جنگ جهانی دوم با انفجار نیروگاه آب سنگین آلمان نازی انجام دادند.
 یاد گونار قهرمان گرامی باد که به راستی تجسم وجدان بیدار نروژ و سمبل مقاومت مردم این کشور و تمام اروپا بود.

درود بر او.