728 x 90

مريم رجوي در نروژ92,

آزموند اوکراست، نمایندهٴ پارلمان نروژ

-

آزموند اوکراست
آزموند اوکراست
بله، عالیجنابان، دوستان گرامی. برای من باعث خوشوقتی زیاد است که این‌جا باشم و این بریف مختصر را از جانب حزب خودم و همچنین از جانب جوانان به‌طور عام در نروژ بدهم. هیچ جایی بهتر از این‌جا یعنی انستیتوی نوبل برای بحث دربارهٴ وضعیت سیاسی در ایران نیست. این جا مکانی است برای بحث و دیالوگ حول همهٴ مباحث جهانی و هم‌چنان که آقای کندی به درستی یادآوری کرد. این‌که همه ما آحادی از این جهان هستیم. ما این‌جا هستیم تا بیشتر از وضعیت ایران آگاه شویم از آنهایی که در داخل ایران زندگی می‌کنند و آنهایی که در تبعید به‌سر می‌برند. امروز اختصاص دارد به کسانی که در اشرف بودند. همچنین ما این‌جا هستیم تا پیام همبستگی جوانان نروژ را ابراز کنیم. پیام ما به همه آنانی است که برای حقوق‌بشر و دموکراسی مبارزه می‌کنند. استفاده از ابزار مجازات اعدام باید فوراً متوقف شود و همهٴ ایرانیان باید آزادی خود را به دست آورند. پیام ما به‌ویژه خطاب به جوانان است. آنها بزرگترین قربانیان نقض حقوق‌بشر در ایران هستند. آنها همچنین قلب ملت هستند. در تمام دنیا صدای جوانان به‌عنوان رساترین صدای جامعه به گوش می‌رسد. ما آن را در سوریه دیده‌ایم. الآن هم در اوکراین می‌بینیم. همچنین آن را در ایران می‌بینیم. این پیام ما به جوانان ایران‌زمین است. ما شما را می‌بینیم و از جامعه مان می‌خواهیم که هیچ‌گاه شما را فراموش نکنند. هیچ‌گاه مردم آزاد نخواهند بود مگر این‌که همه مردم آزاد شوند. هم‌چنان که در نروژ هست. این بدان معناست که هر حمله‌یی به حقوق‌ بشر حمله‌یی علیه ماست. بسیار متشکرم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/41fef4a3-cdfe-4bcc-a7f4-a9d586a9cfaf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات