728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

تجمع اعتراضی مردم دزفول

-

نقشه شهر دزفول
نقشه شهر دزفول
بختیاریهای مقیم دزفول همراه با سایر اقشار مردم به‌جان آمدهٴ امروز هم به تجمعات خشمگینانه اعتراضی خود علیه رژیم آخوندی و سیاستهای سانسور و سرکوب ادامه دادند.

این تجمع در پی قرار قبلی صبح امروز شنبه (26بهمن) شکل گرفت و در خیابان طالقانی دزفول، مردم خشمگین به‌ویژه جوانان با مشتهای گره کرده علیه رژیم شعار دادند و نفرت خود را از نظام ولایت‌فقیه و صدا و سیمای منحوس آن به نمایش گذاشتند.