728 x 90

بهداشت و درمان,

سالانه ۷۰۰هزار ایرانی با هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند

-

هزینه درمان
هزینه درمان
معاون وزارت بهداشت دولت آخوند حسن روحانی، اعتراف کرد به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان سالانه در ایران 700هزار نفر زیر خط فقر می‌روند. تعداد زیادی هم ورشکسته می‌شوند.
سهم هزینه‌های درمانی در نظام آخوندی تا بیش از 75 درصد به عهدهٴ بیمار است در حالی که در سایر کشورها سهم بیمار از 5 تا حداکثر 15 درصد است.