728 x 90

بودجه,

بحث در مورد کلیات لایحه بودجه دولت آخوند خاتمی در مجلس ارتجاع صحنه تقابل باندهای رژیم

-

بحث لایحه بودجه در مجلس ارتجاع
بحث لایحه بودجه در مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع از روز چهارشنبه بحث در مورد کلیات لایحه بودجه سال 93 دولت آخوند روحانی را آغاز کرد. در جریان بررسی این بودجه نمایندگان مجلس ارتجاع یک بار دیگر فرصت برای حمله به باند روحانی را مغتنم شمردند و طی آن به تاثیرات اجرای این بودجه در تشدید بیکاری و فقر و گرانی و رکود اقتصادی اعتراف کردند.
آخوند حمید رسایی عضو مجلس ارتجاع به لایحه بودجه کابینه آخوند روحانی اعتراض کرد:
«در بودجه سال 93 بودجه شرکت ملی نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است، آیا نمی‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می‌شود منبع و مصارف کل دولت در بودجه عمومی از منابع یک شرکت دولتی کمتر است. آن هم با یک فاصله نجومی.
موضوع مهم دیگر ارتباط بحث بودجه با توافقنامه ژنو است. اشکالات حقوقی سیاسی توافقنامه ژنو که بنده با علم و یقین بابت پذیرش اجمالی آن از سوی دولتمردان به آقای روحانی و ظریف تسلیت گفتم، بسیار است.
اما نمی‌توان واقعیتهای روشن در توافقنامه ژنو و نسبت آن با بودجه سال قبل را ندیده گرفت.
رضا عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع نیز گفت: جداول و بندهایی از لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و قبل از تصویب اعداد و ارقام لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این گزارش در دستور کار مجلس قرار گرفته است، بنابراین گزارش، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه نیست. بودجه سال 93 جز افزایش قیمتها و هزینه‌ها، گرانی و بیکاری، فقر و بی‌عدالتی، برای مردم ما در سال 93 حاصل دیگری نخواهد داشت.
موسوی یکی دیگر از اعضای مجلس در مخالفت با لایحه بودجه آخوند روحانی تأکید کرد: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در همین سطح نازل و دردناک فعلی انتظار زیادی از دولت مدعی امید است. وی «قطار اقتصاد رژیم را از ریل خارج شده» خواند و گفت: با این روش، وعدهٴ کاهش تورم و نقدینگی، نه تنها تحقق نمی‌یابد، بلکه شاهد افزایش بیکاری، ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم خواهیم بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات