728 x 90

سوريه,

روزنامه واشينگتن پست: خط رسمي آمريکا رفتن اسد است

-

روزنامه واشینگتن پست
روزنامه واشینگتن پست
روزنامه واشینگتن پست نوشت، خط رسمی آمریکا این است که اسد باید برود... آمریکا اصرار بر این دارد که اسد نمی‌تواند از پیامدهای مذاکرات صلح در ژنو برای تحکیم خود استفاده کند. اما بسیاری از آمریکاییان که از اپوزیسیون حمایت می‌کنند، معتقدند این چیزی است که در کنفرانس ژنو اتفاق خواهد افتاد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/087a8763-d007-4c0a-bf91-5a1f8904270e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات