728 x 90

اقدامات سركوبگرانه مالكى,اعتراض عليه مالكي,

تلويزيون الجزيره: رزمندگان عشاير در همهٴ راههاي رمادي به ميزان زيادي گسترش يافته اند

-

عبدالقادر النایل سخنگوی متحصنان رمادی
عبدالقادر النایل سخنگوی متحصنان رمادی
عبدالقادر النایل سخنگوی متحصنان رمادی به تلویزیون الجزیره گفت: رزمندگان عشایر شدیداً با نیروهای سوات که تلاش می‌کنند با نفوذ در رمادی، مردم را دستگیر کنند، درگیر شدند. در همه راههای رمادی که به مرکز شهر منتهی می‌شود رزمندگان عشایر به میزان زیادی گسترش یافته‌اند و نقطه بازرسی نیروهای مالکی را به‌طور کامل از بین بردند و ارتش و نیروهای سوات که به بهانه دستگیری بیرون آمدند، را شکست دادند. … . امروز رزمندگان عشایر، کنترل خود را گسترش دادند و بسیاری از محلها را فتح کردند و در آمادگی هستند. اکنون یک رضایت عمومی بین مردم از نبود ارتش و نیروهای امنیتی در شهرها و عدم دستگیری وجود دارد.