728 x 90

زلزله ,حركات اعتراضى داخل,اعتراض حقوق بشرى,

تجمع اعتراضی مردم در مقابل فرمانداری بستک

-

مردم شهر بستک
مردم شهر بستک
مردم این شهر به‌دلیل وقوع پس لرزه مجبورند که شبها را در فضای باز و در سرما به سر کنند.
فرماندار رژیم در بستک پایان کمکهای مردمی را رسماً اعلام کرده و حتی کمکهای مردمی که از شهرستان لار و سایر شهرهای همجوار فرستاده شده، با حکم رسمی به بندر لنگه فرستاده شده است.
در اعتراض به این اقدامات روز سه‌شنبه مردم خشمگین شهر در اعتراض به دزدیهای فرماندار و عدم رسیدگیهای حداقل به آنها، در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات