728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

اعتراض زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با شعار مرگ بر دیکتاتور

-

زندان اوین
زندان اوین
زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین با بانگ الله‌اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور، به باز گرداندن 4 زندانی وابسته به وزارت اطلاعات به بند ۳۵۰ اعتراض کردند. این مأموران اطلاعاتی به عاملی برای فشار و اذیت و آزار زندانیان تبدیل شدند.
بنا‌ به خبر دیگری از اوین، جمعی از زندانیان سیاسی در بند 350 در اعتراض به انتقال چند تن از هم بندیهای خود به انفرادی بیش از یک هفته است که از گرفتن غذای زندان خودداری می‌کنند آنها خواستار برگشت هم بندیهای خود از سلولهای انفرادی هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b1094001-93e9-43bf-835b-3388c7415b3d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات