728 x 90

اختلاس عوامل رژيم,

افشای فساد مالی رحیمی، معاون اول پاسدار احمدی‌نژاد

-

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق رژیم
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق رژیم
دادستانی رژیم در تهران از صدور قرار وثیقه برای محمدرضا رحیمی، معاون اول پاسدار احمدی‌نژاد خبر داده است. از رحیمی به‌عنوان رئیس «باند فساد فاطمی» نام برده می‌شود.
در بیانیه دادستانی رژیم در تهران گفته شده از رحیمی تحقیق به‌عمل آمده و «در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است»
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه و استانداری رژیم در تهران که چند سال پیش صورت گرفت، نام محمدرضا رحیمی در ردیف متهمان مطرح شد. شماری از متهمان از رحیمی به‌عنوان یک عامل اختلاس نام بردند.
رژیم تا کنون از اعلام صریح اختلاسهای نفر دوم کابینه پاسدار احمدی‌نژاد که به دفعات خود را دولت پاکدست معرفی می‌کرد، خودداری کرده است و این نخستین باری است که در جریان جنگ درونی رژیم، فساد مالی او به‌طور رسمی اعلام می‌شود.
هفته گذشته علی مطهری در نطق پیش از دستور خود گفت: قوه قضاییه پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند.