728 x 90

اقدامات سركوبگرانه مالكى,

لقا وردی نماینده پارلمان عراق: توپ‌باران فلوجه توسط نیروهای مالکی ادامه دارد

-

لقا وردی نماینده مجلس عراق
لقا وردی نماینده مجلس عراق
لقا وردی نماینده پارلمان عراق طی مصاحبه‌یی با تلویزیون التغییر از فلوجه به گوشه‌یی از جنایات نیروهای مالکی در این شهر را اشاره کرد و گفت: طی دو سه روز گذشته فلوجه خمپاره‌باران و توپ‌باران شده است. تعدادی از شهروندان را شهید و زخمی کرده‌اند. آهنگ این توپ‌باران افزایش یافته است. طی چند دقیقه هشت خمپاره بر روی شهر سقوط می‌کند هدف این است که مردم را مجبور کنند شهر را ترک کنند. وضعیت بیمارستان فلوجه وخیم است و با کمبود مواجه می‌باشد، برق قطع است و مواد غذایی وجود ندارد، هدف این است که مردم را از شهر بیرون کنند ”.