728 x 90

ليبرتي,

وزارت خارجه ایتالیا به شدیدترین صورت حمله موشکی به لیبرتی را محکوم کرد

-

اما بونینو
اما بونینو
وزارت خارجه ایتالیا حمله موشکی به لیبرتی را به شدیدترین صورت محکوم کرد. اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا حمله به ساکنان کمپ لیبرتی را محکوم کرد و تسلیتهای خود را به خانواده شهدا ابراز داشت و بهبودی سریع مجروحان را آرزو کرد. اما بونینو گفت این واقعه تراژیک تأیید کرد که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحدبایستی تلاشهای خود را برای تضمین امنیت ساکنان لیبرتی چند برابر کنند.