728 x 90

-

ناتوانی نیروهای امنیتی مالکی

-

مسيحيان عراق
مسيحيان عراق
تلویزیون سی.ان.ان:
مجری: خبرنگار خبرگزاری فرانسه در بغداد می‌گوید نیروهای امنیتی دولت مالکی قادر به تأمین امنیت نیستند.   انفجار  و مرگ به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.
سال 2013 خونین‌ترین سال عراق از 2008 تاکنون بوده و هزاران نفر کشته شده‌اند. در روز کریسمس دو انفجار مسیحیان را هدف داد. دهها  تن کشته و مجروح شدند. یک انفجار در یک بازار و انفجار دیگر در مقابل یک کلیسا صورت گرفت. وقتی صحبت از جامعه مسیحی عراق می‌شود، تعداد آنها زمانی در حدود 900هزار نفر بوده ولی در حال حاضر نصف این تعداد در عراق زندگی می‌کنند، در مجموع مسیحیان در زندگی روزمره خود در عراق تا چه میزانی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند؟
ویلیام دانلوپ خبرنگار خبرگزاری فرانسه از بغداد:
طی ده سال گذشته کاهش جدی در تعداد جمعیت مسیحیان عراق خصوصا به‌دلیل حمله‌های شبه‌نظامیان وجود داشته است. دو سال قبل تعدادی حمله علیه مسیحیان صورت گرفت. در حمله به یک کلیسا حدودا 40نفر کشته شدند. در حال حاضر انفجارها بخشی از زندگی  روزمره مردم شده است. هیچ راهی برای دوری جستن از این خشونتها وجود ندارد، عامترین حمله‌های خودروهای انفجاری، بمبهای کنار جاده‌یی و افراد انتحاری هستند، مردم ترجیح می‌دهند در خانه‌های خود باقی بمانند ولی قادر به این کار نیستند لذا به‌طور روزانه با مرگ روبه‌رو هستند.  
سی آن ان: چه کاری برای حل‌وفصل این وضعیت انجام می‌شود، برای آموزش نیروهای امنیتی و امورات اطلاعاتی میلیونها دلار هزینه شده است، اما  کسانی که این حمله‌های را انجام می‌دهند هر موقع بخواهند قادر به انجام حمله‌های هستند، دولت و نیروهای امنیتی چه تأثیری برای مقابله با این مسأله دارند؟
خبرنگار خبرگزاری فرانسه در عراق:
  در عمل، اقدامات امنیتی در بغداد قادر به متوقف کردن این حمله‌های نیست، در سراسر شهر نقاط بازرسی قرار دارد، نیروهای آموزش دیده‌امنیتی به‌طور مستمر دست به حمله‌های می‌زنند ولی در عمل این اقدامات اساساً هیچ تأثیری در سطح خشونتها در پایتخت نداشته است. نیروهای امنیتی عراقی قادر به کاهش سطح خشونتها نبوده‌اند.