728 x 90

اعتصاب زندانيان,

پنجاه‌وسومین روز اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی قزلحصار و تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان

-

20131218213812332562881_6زندانی-سیاسی-کرد-محکوم-به-اعدام
20131218213812332562881_6زندانی-سیاسی-کرد-محکوم-به-اعدام
شش زندانیان سیاسی کرد در زندان قزلحصار  کرج در  پنجاه‌وسومین روز اعتصاب غذای خود اعلام کردند تا لغو حکم اعدام و پایان دادن به شرایط ضدانسانی زندان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. بنابه اخبار منتشر شده  احتمال اجرای حکم اعدام این اعتصابیها    هر لحظه وجود دارد. دژخیمان به آنان  گفته‌اند  پرونده شما مختومه اعلام شده است.
بنا‌به خبر دیگری  خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان قزلحصار کرج روز چهارشنبه4 دی ماه در اعتراض به حکم اعدام فرزندانشان  در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.  
هم‌چنین خانواده‌های جوانان بندرعباسی که فرزندانشان ماه گذشته توسط مأموران انتظامی بازداشت شده‌اند، در مقابل دادگاه ارتجاع  در این شهر    تجمع اعتراضی برگزار کردند  و خواستار آزادی فرزندانشان شدند.  
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/96ba28e0-d5db-4e17-814e-821a91508ddb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات