728 x 90

-

اولین سفر وزیر دفاع زن آلمان به افغانستان

-

اورزولا فوندرلاین وزیر دفاع جدید آلمان
اورزولا فوندرلاین وزیر دفاع جدید آلمان
اورزولا فوندرلاین وزیر دفاع جدید آلمان در دیداری غیرمنتظره وارد مزار شریف افغانستان شد. اولین وزیر دفاع زن تاریخ آلمان هدف از سفرش به افغانستان آن هم در آستانه کریسمس را قدردانی و حمایت از سربازان کشورش عنوان کرد.