728 x 90

حرکات اعتراضی داخل,

تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران

-

دانشگاه علم و صنعت تهران
دانشگاه علم و صنعت تهران
روز سه‌شنبه ۲۶آذر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران با شنیدن خبر برکناری جبل عاملی رئیس مزدور دانشگاه در محوطه دانشگـاه تجمع کردند و به خوشحالی پرداختند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d21bf571-b9f4-4e5a-b29a-475a8ed27f0b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات