728 x 90

آزادي 7 گروگان,

تظاهرات در رباط پايتخت مراکش در روزجهاني حقوق بشر - اعلام همبستگي با مجاهدان ليبرتي و اعتصاب غذاي جهاني

-

تظاهرات  در رباط پایتخت مراکش در روزجهانی حقوق بشر
تظاهرات در رباط پایتخت مراکش در روزجهانی حقوق بشر
فراخوان به آزادی 7گروگان اشرفی و تضمین حفاظت لیبرتی
پلاکارد تظاهرکنندگان در برابر پارلمان مراکش:
گروگانها را همین الان ازاد کنید
طلوع آفتاب ازادی در مقابل ظلمت استبداد

در روز جهانی حقوق بشر، به دعوت انجمن حقوق بشر مراکش، تظاهراتی در شهر رباط در همبستگی با مجاهدان لیبرتی و کارزار جهانی اعتصاب غذا برگزارگردید . تظاهر کنندگان با بلند کردن پلاکارد وعکسهای اعتصاب غذا کنندگان به حمایت از مردم ایران و رزمندگان ازادی در لیبرتی برخاستند و خواستار آزادی 7 گروگان اشرفی شدند .
رئیس انجمن حقوق بشر مراکش در این تظاهرات سخنرانی کرد و با شعار ازادی ازادی برای برادرانمان در اشرف و لیبرتی حمایت خود را از مجاهدان لیبرتی و کارزار اعتصاب غذای جهانی اعلام کردند.
انجمن حقوق بشر مراکش سازمان ملل را مسئول تضمین حفاظت ساکنان لیبرتی اعلام کرد و از سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در رابطه با کشتار وحشیانه مالکی در روز اول سبتامبر در اشرف اقدام کند .
مطبوعات مغرب و خبرگزاری ایناس پرس مغرب با تیتر حمایت مردم مغرب از مبارزان راه آزادی مردم ایران در اشرف و لیبرتی این تظاهرات را گزارش کردند.
پایگاههای خبررسانی، فضاء العمومی، الشاهد و شبکه های اجتماعی اینترنتی در مغرب و گزارشها و تصاویری از این تظاهرات ر ا منتشر کردند که این عناوین در آنها به چشم می خورد:
-«گروگانها را همین الان ازاد کنید-طلوع افتاب ازادی در مقابل ظلمت استبداد »
-«انجمن حقوق بشر مغرب همبستگی کامل خود را با اشرفیها در لیبرتی اعلام میکند»
-«تجاوز به حقوق بشر را محکوم میکنیم» .