728 x 90

اعتصاب زندانيان,

اعتصاب غذای زندانیان در زندان مراغه

-

نیروهای ضد شورش در زندان مراغه
نیروهای ضد شورش در زندان مراغه
50تن از زندانیان زندان مراغه از روز سه‌شنبه 12آذرماه دست به اعتصاب‌غذا زدند.

این زندانیان که در بند جوانان هستند نسبت به شرایط طاقت‌فرسای زندان از جمله نبودن وسایل گرمایشی در فصل سرما اعتراض کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e1a5708a-d165-4720-8a62-6244b62a483c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات