728 x 90

خانواده شهيدان,شهيدان قيام,

اظهارات خانواده شهید ستار بهشتی درباره نحوه شهادت او

-

خانواده شهید ستار بهشتی
خانواده شهید ستار بهشتی
خانواده شهید ستار بهشتی اعلام کرد: در یک گزارش پزشکی قانونی گفته شده است ستار بهشتی بر اثر «خونریزی مغزی و داخلی» به‌شهادت رسیده است. این در حالی است که در تیرماه امسال احمد شجاع رئیس سازمان پزشکی قانونی رژیم به خبرگزاری اطلاعات آخوندی موسوم به مهر گفته بود بر اساس گزارش نهایی این سازمان ضربات وارده بر ستار بهشتی در حین بازجویی کشنده نبوده و نمی‌تواند باعث مرگ او شده باشد. شهید ستار بهشتی آبانماه سال گذشته در زیر شکنجه دژخیمان در زندان اوین به‌شهادت رسید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/20012ac3-5483-4a1a-882d-c5c8b65f0ae6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات