728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,تشديد اقدامات سركوبگرانه,

مانور از وحشت شورش در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه

-

مانور از وحشت شورش در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه
مانور از وحشت شورش در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه
مأموران گارد ویژه زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، روز سه‌شنبه 30مهر پس از اعدام هفت زندانی در داخل زندان دست به مانور زدند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت از شورش زندانیان در اعتراض به اعدامها جلوگیری کنند.