728 x 90

-

توجیه تماس روحانی با اوباما توسط

-

وزارت خارجه رژیم آخوندی
وزارت خارجه رژیم آخوندی
سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم آخوندی برای پرده‌پوشی درخواست تلفنی آخوند روحانی از باراک اوباما گفت: گرفتار جزئیات نشویم. در این کشمکش‌ها نباید موضوع اصلی گم شود که ما با عزت کامل برخورد کردیم و آنها به سمت ما آمدند. نباید مغفول بماند که چگونه ابرقدرتی که داعیه‌های بسیار زیادی دارد برای دیدار با رئیس‌جمهور ما به نوعی التماس می‌کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3cf67399-5348-408e-96b3-cc9e5e0ab82e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات