728 x 90

آزادي 7 گروگان,

سخنرانی پدر گری در تظاهرات و اعتصاب‌غذای لندن - انگلستان

-

سخنرانی پدر گری در تظاهرات و اعتصاب غذای لندن - انگلستان
سخنرانی پدر گری در تظاهرات و اعتصاب غذای لندن - انگلستان
ما در این کلیسا به شجاعت اعضای اپوزیسیون ایران که با خطرات جدی در عراق مواجه هستند، درود می‌فرستیم. ما به شجاعت افرادی که در سراسر دنیا با اعتراض و با نوشته‌ها و راهپیماییهای خود توجهات را به وقایعی که برای برادران و خواهرانشان در عراق رخ می‌دهد، جلب می‌کنند درود می‌فرستیم.

ما به شجاعت و تعهدات افرادی، خصوصاً در این منطقه از جهان، که به اعتصاب‌غذا دست می‌زنند تا همبستگی خود را با دلیران بیشماری در ایران و عراق نشان دهند، درود می‌فرستیم.

از طرف کلیسا برای جلسه شما در این بعدازظهر دعا می‌کنم. از من خواسته شد که دعا کنم بنابراین شروع می‌کنیم.

ای خداوند مهربان ما برای جهانی که مردمان آن فرامیگرند که با صلح و تفاهم و آرامش با هم زندگی کنند دعا می‌کنیم.

امروز ما برای آنانی که در کمپ لیبرتی هستند دعا می‌کنیم. آنهایی که در معرض تهدید، تحقیر و حملات مستمر هستند. امروز به‌ویژه برای آنهایی که در سراسر جهان برایشان به اعتراض بر خواسته‌اند و به اعتصاب‌غذا دست زده‌اند و آنهایی که قلبشان برای آزادی مردم در همه جا می‌تپد.

ای خدا مهربان از تو می‌خواهیم که به ما یاری دهی تا برای جهانی رحیم‌تر و سخاوتمندانتر و عادلانه‌تر بی‌وقفه تلاش کنیم.