728 x 90

دستگيرى,

ملایر - ظرفیت زندانها

-

دستگیری و زندان
دستگیری و زندان
علی نعمت چاردولی عضو مجلس ارتجاع از ملایر گفت: ظرفیت زندان ملایر 150نفر است اما هم‌اکنون هزار و 50نفر در این زندان جا داده شده‌اند.