728 x 90

-

۳۰۰ زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه درانتظار اعدام

-

 زندان کرمانشاه
زندان کرمانشاه
بنا‌ به گزارشهای دریافتی بیش از 300 زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، در انتظار اعدام به‌سر می‌برند. این زندانیان در شرایط غیرانسانی به‌طور روزانه مورد تحقیر قرار می‌گیرند و دائماً در وحشت اجرای حکم مرگ هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/da983d70-710a-4999-b2e0-13a802c77875"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات