728 x 90

-

تجمع نمایندگان کشاورزان خوراسگان اصفهان

-

--
--
نمایندگان کشاورزان خوراسگان اصفهان برای روز سه‌شنبه 19شهریور بار دیگر در خیابان توحید در مقابل استانداری رژیم در اصفهان تجمع کردند. رژیم آخوندی از پرداخت غرامت به کشاورزان که محصولاتشان به‌دلیل قطع شدن آب زاینده از بین رفته خودداری می‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات