728 x 90

فرهنگ و ادبيات,

به یاد شهدای قهرمان لیبرتی

-

مجاهدان شهید مهدی عابدی - پوران نجفی - یحیی نظری -  هادی شفیعی -  مصطفی خسروی و اکبر عزیزی
مجاهدان شهید مهدی عابدی - پوران نجفی - یحیی نظری - هادی شفیعی - مصطفی خسروی و اکبر عزیزی
 
شهید! همت تو آفتاب می‌زاید
شهید! عزم تو در آسمان شب زده‌مان
درین حکومت ننگین ظلم دجالان.
شهاب می‌زاید
و در نهایت این راه
به شاخ و باغ خروشان خشم ایرانی
جوانه‌ای ز گل انقلاب می‌زاید

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات