728 x 90

انزواى رژيم,انتخابات,

هشدارهای جدید آخوند طائب، معاون اطلاعات سپاه ضدمردمی

-

آخوند حسین طائب
آخوند حسین طائب
آخوند طا‌ئب معاون اطلاعات سپاه پاسداران رژیم آخوندی گفت: این‌که برخی بگویند در قضیه سوریه باید به‌گونه‌یی دیگر رفتار شود، نشان از نفهمی آنهاست. بهتر است چنین افرادی سکوت کرده و چیزی نگویند. اوضاع امروز به هم پیچیده و موقع آن است که به خط بزنیم، مردم هم به سختیها و تحریمها عادت کرده‌اند.
وی در مورد نمایش انتخاباتی رژیم نیز گفت سخنان برخی در خصوص انتخابات آزاد باعث می‌شود که مقام معظم رهبری برای ما سخنرانی کنند. امیدوارم افرادی که قابل هدایت نیستند، هر چه زودتر به دیار باقی بپیوندند.