728 x 90

-

تنشهای مرزی هند و پاکستان

-

هند کشمیر
هند کشمیر
مقامهای هند از کشته شدن دو سرباز این کشور توسط نیروهای پاکستانی در منطقه مورد مناقشه کشمیر خبر دادند.
سربازان حاضر در منطقه همچنین اظهار داشته‌اند که این حمله از سوی نیروهای ارتش پاکستان و در نزدیکی خط مرزی تحت کنترل آنها صورت گرفته است. دو روز پیش ارتش پاکستان اعلام کرد که سربازان هندی وارد قلمرو این کشور شده و با حمله به یک پاسگاه نظامی، یک سرباز پاکستانی را کشته‌اند.